تمدید مهلت نام نویسی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی از تمدید مهلت نام نویسی در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ این دانشگاه خبر داد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی از تمدید مهلت نام نویسی در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ این دانشگاه خبر داد.