توانمندی‌های حوزه شهر هوشمند به نمایش گذاشته می‌شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – توانمندی‌های حوزه حمل و نقل هوشمند با مشارکت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به نمایش درمی‌آید.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – توانمندی‌های حوزه حمل و نقل هوشمند با مشارکت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به نمایش درمی‌آید.