توسعه‌دهندگان فناوری‌های شیرین‌سازی آب‌های شور حمایت می‌شوند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – توسعه‌دهندگان فناوری‌های شیرین‌سازی آب‌های شور مورد حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – توسعه‌دهندگان فناوری‌های شیرین‌سازی آب‌های شور مورد حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.