از سال ۱۴۰۳؛

توسعه رشته‌های دانشگاه پیام نور استانی می‌شود

رییس دانشگاه پیام نور از توسعه رشته‌های این دانشگاه به صورت استانی خبر داد و گفت: از سال آینده توسعه رشته‌ها استانی خواهد شد. ابراهیم تقی زاده در گفت‌وگو با مهر با اشاره به توسعه رشته های دانشگاه پیام نور گفت: از سال ۱۴۰۳ توسعه رشته ‌ها به صورت استانی انجام خواهد گرفت استان ها […]

توسعه رشته‌های دانشگاه پیام نور استانی می‌شود

رییس دانشگاه پیام نور از توسعه رشته‌های این دانشگاه به صورت استانی خبر داد و گفت: از سال آینده توسعه رشته‌ها استانی خواهد شد.

ابراهیم تقی زاده در گفت‌وگو با مهر با اشاره به توسعه رشته های دانشگاه پیام نور گفت: از سال ۱۴۰۳ توسعه رشته ‌ها به صورت استانی انجام خواهد گرفت استان ها با تشکیل کارگروه‌ها برای توسعه رشته‌ها از ظرفیت اعضای هیات علمی نیز باید استفاده کنند.

وی با تاکید بر توسعه رشته های کاربردی گفت: رشته های دانشگاه نه تنها متوقف نمی شود بلکه با تناسب عضو علمی و دانشجویی برخی از رشته ها نیز توسعه پیدا می کند.

رییس دانشگاه پیام نور همچنین از بازنگری کتاب های درسی فعلی و تدوین کتاب های جدید خبرداد و افزود: به دلیل اهمیت به‌روزرسانی کتاب های درسی و تدوین منابع درسی جدید، طی برنامه ریزی های صورت گرفته در دانشگاه، در مرحله اول، بازنگری بیش از ۱۰۰ کتاب درسی با حدود دو میلیون مخاطب و تدوین حدود ۱۰۰ منبع درسی جدید با حدود یک و نیم میلیون مخاطب، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در حال اجرا است.

رییس دانشگاه پیام نور افزود: تعدادی از این کتاب ها در ترم بعدی عرضه خواهد شد و مابقی برای ترم مهر سال آینده، در دسترس دانشجویان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از افزایش میزان حق التدریسی اساتید کارشناسی خبر داد و گفت: دانشگاه برنامه دارد که در اسرع وقت حق التدریسی ‌ها را پرداخت کند.

تقی زاده با اشاره به بودجه فرهنگی دانشگاه نیز گفت: بودجه فرهنگی دانشگاه هر ساله تقویت می شود و برای سال آینده نیز این بودجه ارتقا خواهد یافت.

رییس دانشگاه پیام نور همچنین به افزایش پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت: امسال میزان جذب نهایی دانشجو به نسبت سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است.