تولید برچسب ایرانی هوشمند شناسایی سلامت مواد غذایی با یک‌صدم قیمت وارداتی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- یک تیم استارتاپی در کشور، نوعی برچسب هوشمند طراحی و تولید کرده است که قادر به شناسایی لحظه‌ای سلامت مواد غذایی است و قیمت آن با کیفیت بالاتر تنها یک صدم محصول وارداتی است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- یک تیم استارتاپی در کشور، نوعی برچسب هوشمند طراحی و تولید کرده است که قادر به شناسایی لحظه‌ای سلامت مواد غذایی است و قیمت آن با کیفیت بالاتر تنها یک صدم محصول وارداتی است.