هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

جایابی نخبگان خارج از فراخوان جذب هیات علمی آغاز شد

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جایابی نخبگان خارج از فراخوان وزارتین، فراخوان داد.
جایابی نخبگان خارج از فراخوان جذب هیات علمی آغاز شد

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جایابی نخبگان خارج از فراخوان وزارتین، فراخوان داد.

به گزارش بازارکار به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌منظور پیگیری جذب نخبگان خارج از فراخوان وزارتین، هیأت عالی جذب اقدام به برگزاری فراخوان برای جایابی این افراد کرده است.

در همین راستا متقاضیان جذب هیأت علمی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان که خارج از فراخوان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی شده‌اند، به‌منظور پیگیری جایابی جذب هیأت علمی با ورود به لینک https://sccr.ir/forms/register سوابق تحصیلی خود را بارگذاری کنند.