گودرزی در تشریح نشست امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد

جذب هرگونه نیروی حجمی جاری در دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع می‌شود

جذب هرگونه نیروی حجمی جاری در دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع می‌شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون، گفت: بر اساس این اصلاحیه، نیرو‌های شرکتی سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌ها مشغول کار بوده و تاکنون اشتغال دارند، به صورت نیروی قرارداد کار معین ساماندهی می‌شوند و پس از این جذب هرگونه نیروی حجمی جاری بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی ممنوع می‌شود.

حسین گودرزی، نماینده مردم درود و ازنا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح گزارش نشست امروز (یکشنبه ۱۷ دی‌ماه) این کمیسیون عنوان کرد: در این نشست ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت، بررسی و ایرادات مزبور رفع شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بر اساس این اصلاحیه نیرو‌های شرکتی سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌ها مشغول کار بوده و تاکنون اشتغال دارند، به صورت نیروی قرارداد کار معین ساماندهی می‌شوند و پس از این جذب هرگونه نیروی حجمی جاری بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی ممنوع است.

گفتنی است این ایرادات رفع شده در صحن مجلس به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

خبرنگار: فاطمه حبیبی