جلسه تبادل نظر و هم اندیشی سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با مدیران وکارکنان صندوق

حجت اله امانی سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ضمن اشاره به اهمیت اشتغال و کارآفرینی در کشور گفت: سیاستهای سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران در بحث وحدت و هم‌افزایی برای اشتغال ایثارگران باید مدنظر باشد.


به گزارش کارآفرینان موفق، روابط عمومی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران حجت اله امانی سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ضمن اشاره به اهمیت اشتغال و کارآفرینی در کشور گفت: سیاستهای سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران در بحث وحدت و هم‌افزایی برای اشتغال ایثارگران باید مدنظر باشد.

سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در ادامه خاطر نشان شد: مسئله بیکاری یکی از مسائل مهم و بحث انگیزی است که از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی در هر جامعه‌ای بوجود می آید. در جهان پرشتاب و تحول آفرین امروز، شواهد فراوانی حکایت از محوری بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها، ایجاد تکنولوژیهای پیشرفته و تولید فرآوردههای گوناگون دارد.

در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی شرایط اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود، فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی است که اشتغال و کارآفرینی ایثارگران نیز وظیفه ذاتی همه ماست. توسعه کارآفرینی ایثارگران در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکلات و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بیکاران جامعه هدف بنیاد شهید و امورایثارگران را مرتفع خواهد کرد. تجربیات موجود در زمینه اشتغال در کشور نشان می دهد که یکی از راههای فایق آمدن بر مساله بیکاری، ارائه تعریفی نو از مقوله کار و اشتغال و گذر از کارجویی و کاریابی به کارآفرینی و نیز اشـاعه آن از طـریق آمـوزش می باشد.حجت الله امانی در این جلسه گفت: صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران باید در سطح کشور بعنوان یک دستگاه اجرایی موضوع اشتغال آفرینی، رشد تولید توسط ایثارگران و کاهش نرخ بیکاری را بهمراه داشته باشد. و تصریح نمودند که عضویت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران درشورای عالی اشتغال کشور و که تصدی ریاست هیات امنای این صندوق را تیز عهده دار می باشند ظرفیت بسیار مناسبی جهت تسهیل در تحقق ماموریتها و اهداف سازمانی این حوزه می باشد.

امانی در ادامه تاکید کرد: با اعلام سیاست جدید توسط معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران کشور در زمینه انجام فعالیت اجرایی توسط صندوق و سیاست گذاری توسط واحد تخصصی بنیاد(معاونت سلامت و توانمند سازی و اداره کل اشتغال و کارآفرینی) با اصلاح اساسنامه، زمینه انجام فعالیت های زیر ساختی و ارائه خدمت به جامعه هدف انجام شود و بر همین اساس با تعامل و همکاری کلیه واحدها بتوانیم نسبت به تحقق برنامه های مورد نظر بنیاد و صندوق اقدام کنیم.