جنس اقتصاد باید دانش بنیان شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر این که جنس اقتصاد کشور باید دانش بنیان شود، گفت: برای داشتن اقتصاد دانش بنیان الزاما باید دانشگاه در کنار آن باشد؛ چرا که مبدا هر دانشی از دانشگاه، مراکز علمی، پژوهشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر این که جنس اقتصاد کشور باید دانش بنیان شود، گفت: برای داشتن اقتصاد دانش بنیان الزاما باید دانشگاه در کنار آن باشد؛ چرا که مبدا هر دانشی از دانشگاه، مراکز علمی، پژوهشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری است.