حسینی: بینش سیاسی دانشجویان باید در کنار رشد علمی ارتقا یابد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: ضمن توجه به رشد علمی دانش آموزان و دانشجویان باید ارتقای بینش سیاسی آنان نیز مورد توجه باشد تا به راحتی تحت تاثیر فضای کاذبی که دشمن ایجاد می‌کند قرار نگیرند و نسبت به سرنوشت و آینده کشور خود احساس مسئولیت و دغدغه […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: ضمن توجه به رشد علمی دانش آموزان و دانشجویان باید ارتقای بینش سیاسی آنان نیز مورد توجه باشد تا به راحتی تحت تاثیر فضای کاذبی که دشمن ایجاد می‌کند قرار نگیرند و نسبت به سرنوشت و آینده کشور خود احساس مسئولیت و دغدغه مندی داشته باشند.