سی امین دوره نمایشگاه فرش

حضور گلیمکده در سی امین دوره نمایشگاه فرش دستباف تهران ۱۴۰۲

سی امین دوره نمایشگاه فرش دستباف تهران ۱۴۰۲ ، در تاریخ ۱ الی ۷ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

سی امین دوره نمایشگاه فرش دستباف تهران ۱۴۰۲ ، در تاریخ ۱ الی ۷ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

به گزارش کارآفرینان موفق از بازارکار، “وحیده روز رخ” مدیر گلیمکده در این زمینه گفت: صنایع دستی گلیمکده با تولیدات متنوع صنایع دستی و با همه ظرفیت در نمایشگاه فرش دستباف تهران در خدمت علاقمندان است.

ویرایش نوشته