منظور:

حقوق سربازان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزیش چهار برابری حقوق سربازان از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزیش چهار برابری حقوق سربازان از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد. به گزارش کارآفرینان موفق، داود منظور،رئیس سازمان برنامه و بودجه  در جلسه امروز یکشنبه هیات دولت با ارائه گزارشی درباره حقوق […]

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزیش چهار برابری حقوق سربازان از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزیش چهار برابری حقوق سربازان از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش کارآفرینان موفق، داود منظور،رئیس سازمان برنامه و بودجه  در جلسه امروز یکشنبه هیات دولت با ارائه گزارشی درباره حقوق سربازانگفت:از ابتدای آغاز به کار دولت حقوق سربازان چهار برابر افزایش داشته است.

وی اظهار : از ابتدای دولت تا به امروز حقوق سربازان با افزایش چهار برابری از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.