حمایت از تولید قطعات تحریمی صنعت دریا/تاکید بر اصلاح فرهنگ گرایش به استفاده از محصولات خارجی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- حمایت از تولید قطعات صنعت دریا مانند رادارها در زمانه تحریم اینگونه محصولات نیازمند حمایت از دانش‌بنیان‌های فعال در این حوزه است که با روی کارآمدن دکتر فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بیش از پیش بر این موضوع تاکید و برنامه‌های حمایتی در حوزه اقتصاد دریا […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- حمایت از تولید قطعات صنعت دریا مانند رادارها در زمانه تحریم اینگونه محصولات نیازمند حمایت از دانش‌بنیان‌های فعال در این حوزه است که با روی کارآمدن دکتر فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بیش از پیش بر این موضوع تاکید و برنامه‌های حمایتی در حوزه اقتصاد دریا طراحی و تدوین شده است.