حوزه دارو نیازمند رسیدگی عاجل است/در زمینه دانش فنی و زیرساخت‌ها مشکلی نداریم

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- یک دکترای داروسازی با بیان اینکه در مورد دانش فنی و زیرساخت ها در حوزه دارو مشکلی نداریم، گفت: اگر رسیدگی عاجلی به مشکلات حوزه های دارویی نشود، مردم دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که نقدینگی وجود ندارد و شرکت‌ها نمی‌توانند مواد اولیه خود را تأمین کنند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- یک دکترای داروسازی با بیان اینکه در مورد دانش فنی و زیرساخت ها در حوزه دارو مشکلی نداریم، گفت: اگر رسیدگی عاجلی به مشکلات حوزه های دارویی نشود، مردم دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که نقدینگی وجود ندارد و شرکت‌ها نمی‌توانند مواد اولیه خود را تأمین کنند.