معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

خزعلی خبر داد؛ وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی برای دهه شصتی‌های روستایی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای تشویق ازدواج زوج‌های دهه شصتی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده که یکی از آن ها وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای تشویق ازدواج زوج‌های دهه شصتی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده که یکی از آن ها وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی است.

با حضور انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، تفاهم نامه مشترکی در خصوص اعطای تسهیلات اشتغال به زوجین دهه شصتی ساکن در مناطق روستایی به امضای طرفین رسید.

خزعلی در تشریح این تفاهم نامه اظهار کرد: همانطور که وعده دادیم، برای تشویق ازدواج زوج‌های دهه شصتی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده که یکی از آن ها وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی است که شکرخدا تفاهم نامه آن نیز انجام شد.

در ابتدای این دیدار، سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس شورای عالی جهادگران، گزارشی از روند اقدامات آن معاونت را در راستای توانمندسازی مناطق محروم کشور ارائه کرد.