خسروپناه: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند مصوب زیادی نداشته است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر زیاده روی این شورا در نگارش اسناد مختلف گفت: در مقایسه با ژاپن و روسیه که ۱۲۰ سند نوشته‌اند کم کاری هم داشته‌ایم زیرا طی این سالها فقط ۱۰ سند نوشته‌ایم و مشکل اصلی […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر زیاده روی این شورا در نگارش اسناد مختلف گفت: در مقایسه با ژاپن و روسیه که ۱۲۰ سند نوشته‌اند کم کاری هم داشته‌ایم زیرا طی این سالها فقط ۱۰ سند نوشته‌ایم و مشکل اصلی در اجرای این اسناد بوده است.