خلق الگوهای جدید مهارتی در راستای تعمیق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید»

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- عدم توجه به درآمدهای رمیتنس و تولید ناخالص ملی، از حلقه های مفقوده ای است که می تواند علاوه بر سیاستگذاری نهادین و هم افزائی بین بخشی نهادهای متولی، به عنوان یکی از اضلاع مهم در رشد تولید کشور و اشتغال در تعمیق ابر راهبرد «مهار تورم، رشد تولید»، […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- عدم توجه به درآمدهای رمیتنس و تولید ناخالص ملی، از حلقه های مفقوده ای است که می تواند علاوه بر سیاستگذاری نهادین و هم افزائی بین بخشی نهادهای متولی، به عنوان یکی از اضلاع مهم در رشد تولید کشور و اشتغال در تعمیق ابر راهبرد «مهار تورم، رشد تولید»، قرار گیرد.