سرپرست معاونت فناوری

دانشجویان در واحدهای صنعتی «دستیاران فناور» می شوند

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: براساس اصلاحات جدید آیین نامه دستیار فناور، بخش های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی هم می توانند برای پذیرش دانشجویان به عنوان دستیار اقدام کنند.

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: براساس اصلاحات جدید آیین نامه دستیار فناور، بخش های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی هم می توانند برای پذیرش دانشجویان به عنوان دستیار اقدام کنند.

امید رضایی‌فر، با اشاره به جزئیات طرح دستیار فناور گفت: عدم تناسب کافی بین برنامه های درسی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها با مهارت ها و توانایی های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبودن دانش آموختگان در کاریابی و اشتغال است. در همین راستا طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری در هر استان برنامه ریزی شده است.

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم ادامه داد: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل گیری دانشگاه های جامعه محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه ریزی شده است.

وی فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل، هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.

رضایی فر خاطرنشان کرد: براساس این طرح دانشجو ۶ ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را پیدا می کند و از این طریق فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط به وجود می آید.

این مقام مسول وزارت علوم مهارت آموزی به دانشجویان جهت ورود به بازار کار، ارتقاء توان اشتغال پذیری دانشجویان و بهبود موقعیتهای شغلی به محض فارغ التحصیلی، کسب درآمد دانشجویان و کمک به تأمین هزینه های تحصیلی و افزایش اثربخشی فارغ التحصیلان در داخل کشور و جلوگیری از خروج نخبگان و کاربردی کردن پایان نامه ها را از دستاوردهای قابل انتظار این طرح عنوان کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: وزارت علوم به عنوان نهاد مجری در سطح ملی با هدف ایجاد اشتغال و تربیت نیروی متخصص، مسئولیت ازریابی، هدایت و راهبری طرح در سطح ملی همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز را بر عهده دارد.
مجری طرح در سطح منطقه پارک های علم و فناوری و مجری طرح در سطح دانشگاه
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوده و به عنوان نهاد مجری با هدف افزایش مهارت عملی دانشجویان، مسئولیت هدایت و راهبری طرح در سطح دانشکدههای مختلف را بر عهده دارد.

رضایی فر همچنین حمایتها و مشوقهای طرح دستیار فناور را تشریح کرد و گفت: بر اساس مدت زمان قرارداد طی یک دوره ٦ ماهه برای مدت مجموع ٣٠٠ ساعت، حمایتهای مالی در طول دوره و پس از تایید گزارشات ارزیابی های ماهیانه برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. بر این اساس به ازای ٥٠ ساعت کار در ماه ،به ازای هر ماه مبلغ یک میلیون تومان برای دانشجویان کارشناسی، دو میلیون تومان برای دانشجویان کارشناسی ارشد، و سه میلیون تومان برای دانشجویان دکترا در نظر گرفته شده است که توسط پارک تامین می شود.

وی افزود: عاملیت پرداخت حمایت های مالی مورد نظر در این طرح، از طریق صندوق عامل استان زیربط و در قالب قرارداد منعقده فی مابین پارک و صندوق، پس از پایان دوره و تایید پارک انجام می شود. گواهی پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان و واحدهای فناور توسط پارک صادر می شود.

رضایی فر خاطرنشان کرد: وام بدون بهره، همچنین تخصیص فضای بیشتر ،افزایش سقف امتیازات سالیانه و سایر مشوقها در چارچوب قوانین پارک به واحدهای فناور در پایان طرح دستیار فناوری تخصیص داده می شود.

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به اصلاحات بخشی از این آیین نامه گفت: براساس اصلاحات جدید، بخش های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی هم می توانند از این ظرفیت برای پدیرش دانشجویان به عنوان دستیاران فناور استفاده کنند و همچنین سعی کردیم حمایت ها از این حوزه را تا حدودی ارتقا دهیم.

وی اعلام کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ دانشجو جذب برای این طرح پذیرش نهایی شدند و برای ۲۵ درصد از این ۲ هزار و ۲۰۰ اشتغال زایی دائم ایجاد شد. نکته مهم این است که تخصص میزبان با تخصص متقاضی باید تطبیق داشته باشد و مورد نیاز متقاضی باشد.

به گزارش مهر، رضایی گفت: پیش بینی می کنیم با فراهم شدن شرایط برای حضور دستیاران فناور در بخش تحقیق و توسعه شرکت ها و واحدهای صنعتی، شاهد افزایش ظرفیت ۳ تا ۴ برابری باشیم.