دانشجوی اصفهانی در رودخانه کرخه غرق شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، اهواز – ایرنا – مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: دانشجوی اصفهانی روز ۲۵ فروردین ماه در رودخانه کرخه ساحلی واقع در شهر سوسنگرد غرق شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


اهواز – ایرنا – مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: دانشجوی اصفهانی روز ۲۵ فروردین ماه در رودخانه کرخه ساحلی واقع در شهر سوسنگرد غرق شد.