دانشگاه‌های برتر المپیاد ورزش‌های ساحلی دانشجویان سراسر کشور معرفی شدند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، بندرعباس – ایرنا – دانشگاه‌های برتر المپیاد ورزش‌های ساحلی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور در پس از برگزاری ۱۰۰ رقابت فشرده در بندرعباس معرفی شدند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


بندرعباس – ایرنا – دانشگاه‌های برتر المپیاد ورزش‌های ساحلی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور در پس از برگزاری ۱۰۰ رقابت فشرده در بندرعباس معرفی شدند.