دانشگاه‌های سمنان و بصره عراق تفاهم‌نامه علمی و فرهنگی مبادله کردند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، سمنان – ایرنا – مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه سمنان گفت: دانشگاه‌ معین استان سمنان و دانشگاه بصره کشور عراق به منظور گسترش همکاری‌های دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری علمی و فرهنگی امضا و مبادله کردند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


سمنان – ایرنا – مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه سمنان گفت: دانشگاه‌ معین استان سمنان و دانشگاه بصره کشور عراق به منظور گسترش همکاری‌های دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری علمی و فرهنگی امضا و مبادله کردند.