دانش‌بنیان‌های کوچک ۱۴ روزه ضمانت‌نامه بانکی دریافت می‌کنند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه، شرکت‌های دانش‌بنیان از ارتقای سیستماتیک اعتباری یک رتبه‌ای نزد این صندوق برخوردارند، از صدور ضمانت‌نامه‌ها برای دانش‌بنیان‌های کوچک با اسناد تجاری از جمله چک و سفته و حداکثر طی ۱۴ روز خبر داد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه، شرکت‌های دانش‌بنیان از ارتقای سیستماتیک اعتباری یک رتبه‌ای نزد این صندوق برخوردارند، از صدور ضمانت‌نامه‌ها برای دانش‌بنیان‌های کوچک با اسناد تجاری از جمله چک و سفته و حداکثر طی ۱۴ روز خبر داد.