دریافت ۱۹ جایزه معتبر بین‌المللی توسط برگزیده جایزه مصطفی (ص)

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – پروفسور عمر یاغی دانشمند برجسته جهان اسلام و برگزیده نخستین دوره جایزه مصطفی (ص) حائز دریافت ۱۹ جایزه معتبر بین المللی شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – پروفسور عمر یاغی دانشمند برجسته جهان اسلام و برگزیده نخستین دوره جایزه مصطفی (ص) حائز دریافت ۱۹ جایزه معتبر بین المللی شد.