در تصویب اسناد کم‌کاری کردیم/۱۰ سند شورا در مقابل ۱۲۰ سند ژاپن و روسیه ناچیز است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر زیاده روی این شورا در نگارش اسناد مختلف گفت: در مقایسه با ژاپن و روسیه که ۱۲۰ سند نوشته‌اند کم کاری هم داشته‌ایم زیرا طی این سال‌ها فقط ۱۰ سند نوشته‌ایم و مشکل اصلی در اجرای […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر زیاده روی این شورا در نگارش اسناد مختلف گفت: در مقایسه با ژاپن و روسیه که ۱۲۰ سند نوشته‌اند کم کاری هم داشته‌ایم زیرا طی این سال‌ها فقط ۱۰ سند نوشته‌ایم و مشکل اصلی در اجرای این اسناد بوده است.