نسخه یک اقتصاددان؛

دستمزد کارگران چگونه برای کارگر و کارفرما به صرفه‌ می‌شود؟

«کلاف سردرگم افزایش حقوق تا زمانی که ایران از تله رکود تورمی خارج نشود، باز شدنی نیست.» سیامک قاسمی تصریح کرد: اقتصاد ایران سرشار از این بازی‌های باخت – باخت است و از سرچشمه باید درست شود. وی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: کلاف سردرگم افزایش حقوق تا زمانی که ایران از تله […]

«کلاف سردرگم افزایش حقوق تا زمانی که ایران از تله رکود تورمی خارج نشود، باز شدنی نیست.»

سیامک قاسمی تصریح کرد: اقتصاد ایران سرشار از این بازی‌های باخت – باخت است و از سرچشمه باید درست شود.

وی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: کلاف سردرگم افزایش حقوق تا زمانی که ایران از تله رکود تورمی خارج نشود، باز شدنی نیست.

وی عنوان کرد: شرایط اشتغال و افزایش حقوق‌ها در ایران به شکلی است که با حقوق‌های فعلی، نه برای کارگر و کارمند می‌صرفد که کار کنند و نه برای کارفرما می‌صرفد که استخدام کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران سرشار از این بازی‌های باخت – باخت است و از سرچشمه باید درست شود.

نسخه یک اقتصاددان درباره دستمزد ۱۴۰۳ / چه رقمی برای دستمزد هم برای کارگر و هم برای کارفرما به‌صرفه است؟