دستگاه برش ایران‌ساخت به کمک صنایع آمد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا – دستگاه برش اره نواری ساخت دانش بنیان‌های ایرانی به کمک قطعات سخت در صنایع آمد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا – دستگاه برش اره نواری ساخت دانش بنیان‌های ایرانی به کمک قطعات سخت در صنایع آمد.