دستگاه دانش‌بنیان حفر چاه‌های نفت و گاز به شرکت ملی حفاری تحویل داده شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از سه شرکت دانش‌بنیان بازدید کرد و همزمان با آن دستاورد یکی از این شرکت‌ها شامل دستگاه حفاری چاه‌های نفت و گاز به شرکت ملی حفاری تحویل شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از سه شرکت دانش‌بنیان بازدید کرد و همزمان با آن دستاورد یکی از این شرکت‌ها شامل دستگاه حفاری چاه‌های نفت و گاز به شرکت ملی حفاری تحویل شد.