دشمنان زخم خورده از ایران اسلامی جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کنند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، زنجان – ایرنا – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان گفت: دشمنان زخم خورده از ایران اسلامی در پی شست‌ و شوی مغزی عده ای هستند تا جای ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول را عوض کنند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


زنجان – ایرنا – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان گفت: دشمنان زخم خورده از ایران اسلامی در پی شست‌ و شوی مغزی عده ای هستند تا جای ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول را عوض کنند.