دهقانی فیروزآبادی: مسیر نخبگانی را با همفکری نخبگان هموار می‎‌کنیم

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با تاکید براینکه، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان باید توسط نخبگان حکمرانی شوند، گفت: از بدو حضورم در این معاونت، همواره دیدگاه‌های موجود را برای هم‌افزایی و هموار کردن مسیر با همفکری نخبگان کشور مطرح کردم.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با تاکید براینکه، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان باید توسط نخبگان حکمرانی شوند، گفت: از بدو حضورم در این معاونت، همواره دیدگاه‌های موجود را برای هم‌افزایی و هموار کردن مسیر با همفکری نخبگان کشور مطرح کردم.