رئیس‌جمهور پای صحبت دانشمندان/دغدغه‌ها و پیشنهادهای پژوهشگران پراستناد ایران چه بود؟

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیتی که رئیس‌جمهور برای دانشمندان قائل است و دیدارهای منظم وی با جامعه دانشگاهی گفت: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار با شماری از پژوهشگران پراستناد ضمن شنیدن صحبت‌های آنها، راهکارهایی برای حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیتی که رئیس‌جمهور برای دانشمندان قائل است و دیدارهای منظم وی با جامعه دانشگاهی گفت: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار با شماری از پژوهشگران پراستناد ضمن شنیدن صحبت‌های آنها، راهکارهایی برای حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان ارائه داد.