رهبری از شورای انقلاب فرهنگی توقع تحول عمیق دارند/شورا مثل یک قرارگاه عمل کند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رئیس جمهور با بیان اینکه شورای‌عالی انقلاب باید چون قرارگاه فرهنگی عمل کند، گفت: رهبری همواره از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توقع راهبری یک تحول فرهنگی عمیق را داشته‌اند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با بیان اینکه شورای‌عالی انقلاب باید چون قرارگاه فرهنگی عمل کند، گفت: رهبری همواره از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توقع راهبری یک تحول فرهنگی عمیق را داشته‌اند.