رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور زمینه‌ساز پویایی جمعیت خلاق و نخبه است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور را زمینه‌ساز پویایی جمعیت خلاق و نخبه کشور دانست و گفت: علاوه بر ضرورت حفظ و ماندگارسازی نخبگان در بهره‌مندی از استعدادهای برتر باید گام‌های جدی به منظور تحول رویکردهای مربوط به […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور را زمینه‌ساز پویایی جمعیت خلاق و نخبه کشور دانست و گفت: علاوه بر ضرورت حفظ و ماندگارسازی نخبگان در بهره‌مندی از استعدادهای برتر باید گام‌های جدی به منظور تحول رویکردهای مربوط به جمعیت و خانواده برداریم.