رویداد اینوتکس پیچ با حمایت ایرانسل برگزار شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، رقابت ملی استارتاپی «Inotex Pitch» و رویداد «Irancell Meetup»، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


رقابت ملی استارتاپی «Inotex Pitch» و رویداد «Irancell Meetup»، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.