رویداد علمی سفر تندرستی زنبور عسل در البرز آغاز شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، کرج – ایرنا – رویداد علمی با عنوان «سفر تندرستی زنبور عسل» از امروز سه شنبه به مدت سه روز در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی در استان البرز آغاز شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


کرج – ایرنا – رویداد علمی با عنوان «سفر تندرستی زنبور عسل» از امروز سه شنبه به مدت سه روز در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی در استان البرز آغاز شد.