رییس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری کیست؟

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- سخنگوی دولت از انتصاب محمدصادق خیاطیان یزدی به عنوان رییس جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت از انتصاب محمدصادق خیاطیان یزدی به عنوان رییس جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری خبر داد.