زیست بوم نوآوری و فناوری باید به سمت کیفی سازی گام بردارد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند؛ ما درگذشته با رشد کمی زیست بوم نوآوری مواجه بودیم، اما امروز باید به سمت کیفی‌سازی آن گام برداریم.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند؛ ما درگذشته با رشد کمی زیست بوم نوآوری مواجه بودیم، اما امروز باید به سمت کیفی‌سازی آن گام برداریم.