ساخت دستگاه تشخیص کیفیت روغن زیتون در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- محققان دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران موفق به ساخت اولین دستگاه کیفیت‌سنجی و تشخیص سریع تقلب در روغن زیتون شدند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- محققان دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران موفق به ساخت اولین دستگاه کیفیت‌سنجی و تشخیص سریع تقلب در روغن زیتون شدند.