ساخت دستگاه پرتودهی خون با تلاش محققان ایرانی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – دستگاه پرتودهی خون به همت محققان ایرانی برای استفاده بیماران خونی ساخته شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – دستگاه پرتودهی خون به همت محققان ایرانی برای استفاده بیماران خونی ساخته شد.