ساخت پنل‌های آکوستیکی با استفاده از الیاف طبیعی کنف

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- «پنل‌های آکوستیکی با استفاده از الیاف طبیعی کنف» به همت محقق و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساخته شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- «پنل‌های آکوستیکی با استفاده از الیاف طبیعی کنف» به همت محقق و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساخته شد.