ساخت چهار هزار واحد خوابگاه متاهلی در دانشگاه های کشور آغاز شده است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، کاشان-ایرنا-معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان گفت: ساخت و تکمیل چهار هزار واحد خوابگاه متاهلی در داخل دانشگاه های کشور از برنامه های این وزارت ظرف یک سال آینده است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


کاشان-ایرنا-معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان گفت: ساخت و تکمیل چهار هزار واحد خوابگاه متاهلی در داخل دانشگاه های کشور از برنامه های این وزارت ظرف یک سال آینده است.