معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:

ساماندهی نیروی انسانی در بخش ابتدایی؛ نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا ۲۰ فروردین ماه اعلام میشود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۶۳۶ هزار داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۸ هزار نفر به عنوان معلم دوره ابتدایی جذب شود و از مهر درمدارس به کار گرفته می شود و ۱۴ تا ۲۰ فروردین ماه نتایج مرحله اول آزمون استخدامی منتشر می شود آموزش ابتدایی وزارت آموزش و […]

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۶۳۶ هزار داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۸ هزار نفر به عنوان معلم دوره ابتدایی جذب شود و از مهر درمدارس به کار گرفته می شود و ۱۴ تا ۲۰ فروردین ماه نتایج مرحله اول آزمون استخدامی منتشر می شود آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۶۳۶ هزار داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۸ هزار نفر به عنوان معلم دوره ابتدایی جذب شود و از مهر درمدارس به کار گرفته می شود و ۱۴ تا ۲۰ فروردین ماه نتایج مرحله اول آزمون استخدامی منتشر می شود

به گزارش کارآفرینان موفق از بازارکار، نشست خبری تبیین رویکردها و سیاست ها و برنامه های تحولی معاونت آموزش ابتدایی امروز یکشنبه 20اسفندماه با حضور حمید طریفی حسینی معاون آموزش و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزارشد.

حمید طریفی حسینی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در معاونت آموزش ابتدایی نظام آموزش ابتدایی است که اولین مأموریت ارتقا نظام معاونت آموزش ابتدایی در نظام آموزش کشور و نظام فناوری کشور است و ضرورت توجه این نظام را که یکی از زیر نظام های اصلی کشور است ، ایجاد سیستم‌و در این راستا یک برنامه تحولی و حرکت به سوی سیاست های کلی کشور را دنبال می کنیم. این برنامه با همکاری سازمان برنامه ریزی آموزش و پرورش . با یک نگاره سیستمی و شرکای آموزش و پرورش را در زمینه بازماندگان از تحصیل مشارکت خواهیم داد.

وی ادامه داد: عملکرد گذشته معاونت، فعالیت های جاری، برنامه های آینده این معاونت از جمله بحث های این نشست است. ما امسال در خصوص تکالیف عید، پیک نوروزی نخواهیم داشت و اصولاً هیچ گونه تکلیف واحدی که به استان ها ابلاغ شده، نداریم.
طریفی حسینی گفت: دراین خصوص سه حوزه فعالیتی مهارت محور مشخص کردیم که معلمان می توانند از این سه حوزه انتخاب کنند. فرصت های متنوع یادگیری است که در این حوزه متناسب با ساخت های شش گانه تربیت فناورانه، تربیت زیبایی شناختی و اقتصادی در قالب های صو محور دوم نوروز و داستان که دانش آموزان می توان خلاصه یک کتاب و داستان مخصوص خود به صورت مکتوب یا صوت در اختیار مدرسه قرار دهد. محور سوم دوستی با محیط زیست است که با همکاری معاونت تربیت بدنی بوده و در کانال مدرسه بارگذاری و پس از ارزیابی آثار برگزیده به مرحله کشوری می رسد.
معاون آموزش ابتدایی عنوان کرد: دانش آموزان متفاوت هستند و معلم می تواند متناسب با دانش آموز فعالیت های دهد و توصیه میشود که این تکلیف سختگیرانه نباشد، دانش آموزان در این ایام سخت گرفته نشود.
طریفی حسینی گفت: مدارس تا آخرین روز کاری سال ادامه دارد که به معنی است که مدارس تا ۲۸ اسفندماه دایر است.
معاون آموزش ابتدایی درباره آزمون استخدامی آموزش و پرورش بابیان اینکه این آزمون با ۶۳۶ هزار داوطلب در روز جمعه برگزار شد، گفت: از ۶۳۶ هزار داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۸ هزار نفر به عنوان معلم دوره ابتدایی جذب شود و از مهر درمدارس به کار گرفته می شود و ۱۴ تا ۲۰ فروردین ماه نتایج مرحله اول آزمون استخدامی منتشر می شود و تلاش ما اعلام نتایج ارزیابی تا آخر اردیبهشت و خرداد ماه نتایج نهایی کامل اعلام شود و به صورت فوری مرحله جذب این تعداد معلمان کامل شود و آموزش این داوطلبان در تابستان صورت گیرد، سه برابر ظرفیت شغل محل معرفی و در مراکز ارزیابی می شود. از ۲۸ هزار نفر بیش از هزار نفر برای آموزگاری آموزش و پرورش استثنایی است .
وی افزود: ساماندهی نیروی انسانی یکی از دیگر از اقدامات معاونت دوره ابتدایی است و در این راستا کردیم و ثبت نام دانش آموزان و ساماندهی نیروی انسانی تا تیرماه انجام شود تا بتوانیم کمبود نیرو را ارزیابی کنیم. مهم ترین راهکار ما جذب معلمان تمام وقت از دانشگاه فرهنگیان و ازمون استخدامی است و در این راستا اتاق وضعیت نیروی انسانی در معاونت همه استان ها شکل گرفته است.

شرکت ۱۸۰ هزار نفر از معلمان دوره ابتدایی در طرح شهید همت برای توانمند سازی
وی درباره توانمند سازی معلمان گفت ۱۸۰ هزار نفر از معلمان دوره ابتدایی در طرح شهید همت و توانمندسازی شرکت کردند. در این طرح حلقه های گفتمانی تشکیل شده است و ارتباط مستمری بین مدرسین و معلمان برقراراست.
طریفی حسینی درباره زبان آموزی دانش آموزان گفت: یک برنامه ای برای زبان آموزی دانش آموزان طراحی شده و این برنامه ۸ هزار مدرسه را تحت پوشش قرار دارد که در این طرح به دنبال تقویت زبان در دانش آموزان و تقویت
زبان و ادبیات فارسی است تا مهارت های زبانی در دانش آموزان شکل بگیرد.
معاون آموزش ابتدایی گفت: با برنامه سواد خواندن و ارتقا نمرات آزمون پرتز که مهارت های زبانی شنیدن، گفتن، نوشتن و خواندن و مهارت ارتباطی، ادراکی دانش آموزان ارتقا یابد تا نسل پویاتری داشته باشیم.
طریفی حسینی درباره تعداد بازماندگان از تحصیل عنوان کرد: این موضوع موضوع جدیدی نیست زیرا در برنامه دوم توسعه هم مطرح بوده و در برنامه های توسعه دیگر هم مطرح بوده است، هم اکنون در برنامه هفتم توسعه ها پرداخته شده و در این موضوع آموزش و پرورش را در اجرا آن موظف کردند و در این خصوص آیین نامه ای را آماده کردیم. هم بحث تدوین برنامه تحصیل برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل مطرح شده است و خدمات حمایتی برای دانش آموزان و خانواده های آنها مطرح شده است که وزارت تعاون و کار رفته اجتماعی می تواند در این حوزه کمک دهند.

لفظ بازمانده از تحصیل نیاز به بازنگری است
 
طریفی حسینی خاطرنشان کرد: لفظ بازمانده از تحصیل نیاز به بازنگری است ، پوشش تحصیلی ۹۸ درصد برای داشتن آموزان ۷ تا ۱۱ سال در کشور وجود دارد ، به دلایل متعدد حدود ۱۹۶ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال در دوره ابتدایی داریم که بایدشرایط جسمانی و ذهنی باید بررسی شود تا مشخص شود که شرایط حضور در مدرس دارند؛ از این تعداد دلیل عدم ثبت نام ۷۰ هزار دانش آموز برسی و مشخص شد، همچنین حدود ۹ هزارو ۴۰۰ نفر از آنها به همراه خانواده به خارج از کشور مهاجرت کردند. از تعداد ۱۹۶ هزار نفر ۴۳۲ نفر به دلیل اشتغال ثبت نام نشده است.
وی افزود: دلایل دیگر عدم ثبت نام خروج از کشور ، فوت دانش آموزان، بیماری و معلولیت است . شرایط شناسایی چهره به چهره دانش آموزان بازمانده از تحصیل در طرح شهید محمودوند فراهم شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: برنامه تحویلی این معاونت در سه محور ازجمله کارآمد سازی و کیفیت بخشی آموزش، نصیب برابری آموزشی، نظام کار آمدی حکمرانی و اداره امور آموزش ابتدایی. کشور درحال انجام می گیرد، با برنامه درسی شایستگی محور، پویایی برنامه درسی، توجه به تفاوت های فردی بتوانیم برنامه درسی سازگار هویت دوره ابتدایی داشته باشیم در این محور اهداف دوره ابتدایی و سینه ای از شایستگی های دوره ابتدایی کار بازنگری و بازمهندسی برنامه ساعتی دانش آموزان را به شورای عالی آموزش و پرورش خواهیم داشت و حدود ۱۰۰ از ۹۲۵ ساعت آموزش دوره ابتدایی باید در اختیار مدارس قرار گیرد که در این برنامه بازنگری خواهیم داشت. در این راستا فضایی را ایجاد خواهیم کرد تا با استفاده از استاندار ها در از این ساعات استفاده کنند. در دوره ابتدایی ما به دنبال ارتقا شایستگی های پایه دانش آموزان هستیم و در دوره دوم ابتدایی تخصصی تر شایستگی های اختصاصی دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهیم. مدارس ساعت غیر آموزشی را فعال کنید.

کانون توانمندسازی معلمان راه‌اندازی شده است
وی عنوان کرد: در نظام دوری معلمان از ابتدای دوره ابتدایی با دانش آموزان همراه داشت تا  معلم فرصت، شناخت دانش اموز، خلق موقعیت یادگیری و توانمند سازی دانش آموزان را داشته باشد، در این راستا معاونت برای معلمان کلاس های توانمندسازی برگزار می کند ،  همچنین کانون توانمندسازی معلمان راه‌اندازی شده است تا بااستفاده از این کانون ها به توانمندی معلم ها کمک کند.
معاون آموزش ابتدایی گفت: محور دوم نصیب برابری آموزشی است که در خصوص آموزش و پرورش عشایری برنامه های صورت گرفت و بودجه ای درامسال به مدارس عشایری ۴۰ درصد رشد داشته و بودجه سال آینده یک میلیارد بوده و در بودجه امسال ۴۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

خبرنگار: فاطمه حبیبی