سردارسلیمانی بعنوان دیپلمات درعراق بود/ظرفیت ایران برای پیگیری بین المللی پرونده ترور بسیار است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی با برشمردن ظرفیت های ایران برای پیگیری بین المللی پرونده ترور سردار شهید سلیمانی گفت: برای پیگیری بین‌المللی پرونده ایشان ابتدا باید کیفرخواستی در سطح ملی تنظیم شود تا بستر اقدام در عرصه بین‌الملل مهیا باشد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی با برشمردن ظرفیت های ایران برای پیگیری بین المللی پرونده ترور سردار شهید سلیمانی گفت: برای پیگیری بین‌المللی پرونده ایشان ابتدا باید کیفرخواستی در سطح ملی تنظیم شود تا بستر اقدام در عرصه بین‌الملل مهیا باشد.