سرمایه‌گذاری بر آموزش نسل جوان ضروری است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- برگزیده ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، تجلیل از فعالیت‌های موثر نخبگان را در ایجاد انگیزه آنان برای خدمت‌رسانی به مردم موثر دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بر نسل جدید و به ویژه دانش‌آموزان ضروری است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- برگزیده ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، تجلیل از فعالیت‌های موثر نخبگان را در ایجاد انگیزه آنان برای خدمت‌رسانی به مردم موثر دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بر نسل جدید و به ویژه دانش‌آموزان ضروری است.