سرمایه‌گذاری ۹۱ میلیاردتومانی صندوق نوآوری وشکوفایی ریاست‌جمهوری در استارت آپ‌ها

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از سرمایه‌گذاری ۹۱ میلیارد تومانی این صندوق در استارت‌آپ‌ها خبر داد و گفت: چنانچه شتاب دهنده‌ای ۲۰ درصد سرمایه موردنیاز استارت‌آپی را فراهم کند، ۸۰ درصد بقیه را صندوق تامین خواهد کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از سرمایه‌گذاری ۹۱ میلیارد تومانی این صندوق در استارت‌آپ‌ها خبر داد و گفت: چنانچه شتاب دهنده‌ای ۲۰ درصد سرمایه موردنیاز استارت‌آپی را فراهم کند، ۸۰ درصد بقیه را صندوق تامین خواهد کرد.