عضو هیئت مدیره صندوق ذخیره:

سهم‌الشرکه بازنشستگان عضو صندوق قبلا تامین مالی شده و در حال پرداخت است

عضو هیئت مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز بموقع سهم الشرکه اعضای بازنشسته خبر داد و گفت: مشکلی بابت تامین مالی این سهم وجود ندارد و واریز سهم الشرکه فرهنگیان عزیز بازنشسته بر اساس اطلاعات وصولى از مناطق از هفته قبل شروع شده و طی بازه زمانى كمتر از يك ماه به ترتيب وصول […]

عضو هیئت مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز بموقع سهم الشرکه اعضای بازنشسته خبر داد و گفت: مشکلی بابت تامین مالی این سهم وجود ندارد و واریز سهم الشرکه فرهنگیان عزیز بازنشسته بر اساس اطلاعات وصولى از مناطق از هفته قبل شروع شده و طی بازه زمانى كمتر از يك ماه به ترتيب وصول اطلاعات با همه اعضای محترم بازنشسته تسویه حساب می شود.

به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر مهدی پندار با اشاره به نحوه پرداخت سهم الشرکه اعضای بازنشسته صندوق ذخیره با تاکید بر اینکه رویکرد جدی هیات امنا و هیات مدیره صندوق رضایتمندی حداکثری فرهنگیان است اظهار داشت : سیاست‌ کلی موسسه در پرداخت سهم الشرکه بر این است كه این واریزی پس از ارسال مدارک و اطلاعات بازنشستگی اعضا از مناطق و استانها به موسسه، در کمتر از یک ماه انجام شود.
عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به شائبه‌هایی مبنی بر تاخیر در روند پرداختی‌ها گفت هیات مدیره صندوق این موضوع را به طور جد مورد پیگیری قرار داد و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلی بابت تامین مالی سهم الشرکه اعضای بازنشسته وجود ندارد. ضمن اینکه تاکنون تاخیری در واریزی به حساب اعضای محترم بازنشسته عضو صندوق وجود نداشته است.
عضو هیئت مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد: اگر احیانا تاخیری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد به دلیل تاخیر در ارسال اطلاعات بازنشستگی فرهنگیان از سوی مناطق بوده و صندوق ذخیره طبق آنچه که قبلا اعلام کرده بود حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک نسبت به واریز سهم الشرکه اقدام می نماید.
دکتر پندار با اشاره به اینکه واریزی سهم‌الشرکه بازنشستگان در حال انجام است، گفت: بر اساس اطلاعات بازنشستگى ارسال شده از مناطق و استانها این روند حداكثر تا نیمه اول آذر ماه به طور کامل به پایان مى رسد.