سیاست وزارت علوم اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه­‌های دنیا و جذب دانشجو از همه کشورها است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی در کشور در حوزه های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گفت: یکی از سیاست‌های مهم و اثرگذار وزارت علوم که نتایج مثبتی نیز تاکنون به دنبال داشته است، اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه­‌های دنیا و جذب […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی در کشور در حوزه های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گفت: یکی از سیاست‌های مهم و اثرگذار وزارت علوم که نتایج مثبتی نیز تاکنون به دنبال داشته است، اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه­‌های دنیا و جذب دانشجو از همه کشورها است.