شریفی ها چگونه به مهمانی خدا می روند؟

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دانشگاهیان دانشگاه شریف به رسم هر ساله، امسال نیز با برنامه های متنوع به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دانشگاهیان دانشگاه شریف به رسم هر ساله، امسال نیز با برنامه های متنوع به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.