شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا رسما افتتاح شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، بغداد-ایرنا- اولین شعبه بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا پس از دیدار وزرای بهداشت و درمان دو کشور ایران و عراق در بغداد، امروز چهارشنبه افتتاح شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


بغداد-ایرنا- اولین شعبه بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا پس از دیدار وزرای بهداشت و درمان دو کشور ایران و عراق در بغداد، امروز چهارشنبه افتتاح شد.