شهرک‌های مولد و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی توسعه می‌یابد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری از ظرفیت زیرساختی برای جانمایی و ساخت شهرک مولد و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی بازدید کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری از ظرفیت زیرساختی برای جانمایی و ساخت شهرک مولد و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی بازدید کرد.