صادرات کاتالیست به کشورهای منطقه/ استفاده از کاتالیست ایرانی زمانی یک رویا بود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو اظهار کرد: هنگامی که بحث تولید کاتالیست در ایران مطرح شد رقبای ما خواب آن را هم نمی‌دیدند دستشان از بازار ایران کوتاه شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو اظهار کرد: هنگامی که بحث تولید کاتالیست در ایران مطرح شد رقبای ما خواب آن را هم نمی‌دیدند دستشان از بازار ایران کوتاه شود.